Tietoa ja ymmärrystä brändistä – ketterästi ja tehokkaasti

Mitä enemmän brändistä tiedetään, sitä paremmat edellytykset on myös kehittää sitä. Teknologia mahdollistaa yhä kasvavia mahdollisuuksia kerätä tietoa ja tuottaa ymmärrystä yhdistelemällä informaatiota eri lähteistä. Myös laadullinen tutkimus tarjoaa työkaluja bränditutkimukseen.

Heikki Nuutinen Design arvioi brändien, palveluiden ja viestinnän toimivuutta ja tuottavuutta. Yhdistämme työssämme sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Paikannamme vahvuudet ja heikkoudet, sekä paljastamme uudet mahdollisuudet. Keräämämme ja tuottamamme tutkimusaineiston perusteella laadimme kehityssuunnitelmia tavotteiden saavuttamiseksi.

Hyödynnämme tutkimuksessamme muun muassa seuraavia tiedonkeruuvälineitä:

  • VISUAALINEN ETNOGRAFIA
  • ASIANTUNTIJATYÖSKENTELY
  • HAASTATTELUT JA KYSELYT
  • DIGITAALINEN TIEDONKERUU
  • TILASTOT
  • SKENAARIOT
  • WORKSHOP-TYÖSKENTELY
  • SWOT

Olemme kehittäneet useita valmiita tutkimustyökaluja, joita voidaan muokata joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavotteiden mukaisesti:

BRANDEX arvioi palvelu-, tuote- ja yritysbrändien heikkouksien ja ominaisuuksia. Käymme läpi brändin sen keskeisimissä medioissa ja toimintaympäristöissä. Lopputuloksena syntyy raportti tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä yksityiskohtainen kehitysohjelma.
DIGIMUN on kuntien digitaalisten palveluiden ohjelma, jossa arvioidaan kuntapalvelut ja tuotetaan ohjelma palveluiden digitalisoimiseksi. Digimun kattaa sekä todelliset että digitaaliset ympäristöt. Otamme prosessissa huomioon kuntakohtaiset erityispiirteet tapauskohtaisesti. Autamme myös digitaalisten palveluiden tuottamisessa, testaamisessa ja käyttöönotossa.


REDEX on palvelu- ja yritysbrändien kehitystyökalu. Lopputuloksena syntyy brändin kehitysohjelma sisältäen suunnitteluosuuden. Olemme hyödyntäneet REDEXiä muun muassa sosiaali- ja terveysalan palvelubrändien kehittämisessä sekä autokauppa-alalla.


VIDEX testaa brändien ja viestinnän visuaalista vaikutusta keskeisimmissä medioissa ja ympäristöissä. Loppuraportti sisältää perustellut korjausliikkeet ja kehitysmahdollisuudet. VIDEXiä olemme käyttäneet esimerkiksi infra-alan ja rakennusteollisuuden brändien lehityshankkeissa.

Ota yhteyttä, niin jutellaan miten sinun brändiäsi voisi kehittää tutkimusta hyödyntäen!
050 3553842, Heikki Nuutinen