Tietoa ja ymmärrystä brändistä – ketterästi ja tehokkaasti

Mitä enemmän brändistä tiedetään, sitä paremmat edellytykset on myös kehittää sitä. Teknologia mahdollistaa yhä kasvavia mahdollisuuksia kerätä tietoa ja tuottaa ymmärrystä yhdistelemällä informaatiota eri lähteistä. Myös laadullinen tutkimus tarjoaa työkaluja bränditutkimukseen.

Heikki Nuutinen Design arvioi brändien, palveluiden ja viestinnän toimivuutta ja tuottavuutta. Yhdistämme työssämme sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Paikannamme vahvuudet ja heikkoudet, sekä paljastamme uudet mahdollisuudet. Keräämämme ja tuottamamme tutkimusaineiston perusteella laadimme kehityssuunnitelmia tavotteiden saavuttamiseksi.

Heikki Nuutinen Design on myös ELY-keskuksen Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen palveluntuottaja. Näin ELY-keskus maksaa 75 % HND:ltä ostettujen konsultointipalveluiden kustannuksista, jotka liittyvät innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden tai yritysten brändäämiseen tai kaupallistamiseen. Yhden päivän konsultointi maksaa tällä hetkellä 1.300,00 € + alv, josta summasta jää siis asiakkaan maksettavaksi 325,00 € + alv.
Kysy lisää: 0503553842/Heikki Nuutinen, tai ELY-asiantuntijoilta.

Hyödynnämme tutkimuksessamme muun muassa seuraavia menetelmiä:

  • VISUAALINEN ETNOGRAFIA
  • ASIANTUNTIJATYÖSKENTELY
  • HAASTATTELUT JA KYSELYT
  • DIGITAALINEN TIEDONKERUU
  • TILASTOT
  • SKENAARIOT
  • WORKSHOP-TYÖSKENTELY
  • SWOT

Olemme kehittäneet useita valmiita tutkimustyökaluja, joita voidaan muokata joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti:

BRANDEX arvioi palvelu-, tuote- ja yritysbrändien ominaisuuksia. Käymme läpi brändin sen keskeisimmissä medioissa ja toimintaympäristöissä. Paikannamme heikkoudet ja vahvuudet sekä uhat ja mahdollisuudet. Lopputuloksena syntyy raportti joka sisältää yksityiskohtaisen kehitysohjelman.
Hinta alk. 2.900,00 + alv.REDEX on palvelu- ja yritysbrändien kehitystyökalu. Lopputuloksena syntyy brändin kehitysohjelma sisältäen suunnittelun ja toteutuksen. Olemme hyödyntäneet REDEXiä muun muassa sosiaali- ja terveysalan palvelubrändien kehittämisessä sekä autokauppa-alalla.
Hinta alk. 2.900,00 + alv.VIDEX testaa brändien ja viestinnän visuaalista vaikutusta keskeisimmissä medioissa ja ympäristöissä. Loppuraportti sisältää perustellut korjausliikkeet ja kehitysmahdollisuudet. VIDEXiä olemme käyttäneet esimerkiksi infra-alan ja rakennusteollisuuden brändien kehityshankkeissa.
Hinta alk. 1.900,00 + alv.

Ota yhteyttä, niin jutellaan miten sinun brändiäsi voisi kehittää tutkimusta hyödyntäen!
050 3553842, Heikki Nuutinen